Ash-Shaf Media

Ash-Shaf Media adalah perusahan penerbitan buku islam salaf yang beralamat di Tegal Jawa Tengah. Buku yang telah diterbitkan oleh Ash-Shaf Media antara lain: Buku Terjemah Ahkamul Janaiz Syaikh Al-Bani, Terjemah Sirah Nabawiyyah, Tuntuan Shalat Nabi dan masih banyak lagi.